Park pod Kolibou

Pokládka obkladov a dlažieb, montáž sanity, zelená strecha

Logistický park Schnellecke

Rekonštrukcia ZTI, UK, obklady a dlažby

Slnečnice

Realizácia rozvodov vody a kúrenia

Oppidum - Podunajské Biskupice

Kompletná realizácia ZTI

Bytový dom - Teslova

Rozvody ZTI, montáž sanity, montáž obkladov a dlažieb

Sokolská residence

Montáž sanity, obkladov a dlažieb

WEST PARK

Realizácia ZTI a UK

Tehelné Pole

Montáž a dodávka bytových terás

Lesopark Hradská 

Realizácia IS, kúrenia a zdravotechniky

REZIDENCIA FK Realizacia IS, jadové vŕtania